Sếu đầu đỏ, Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp – Ảnh: Internet

Sếu đầu đỏ, Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp - Ảnh: Internet

Sếu đầu đỏ, Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp – Ảnh: Internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *