Thông tin cần biết khi đi du lịch VQG Bù Gia Mập

Thông tin cần biết khi đi du lịch VQG Bù Gia Mập: thông tin đang được cập nhật.

Liên hệ
Phòng du lịch Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
Điện thoại: 0651.3724235 hoặc 0989.218.912 (Anh Tháp – trưởng phòng du lịch).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *