Phương tiện đi lại tại VQG Bù Gia Mập

Phương tiện chính để di chuyển đi vào rừng là… xe máy. Nếu bạn đi xe khách lên VQG thì có thể liên hệ trước với Ban quản lý VQG Bù Gia Mập để thuê xe.
Một số tuyến thăm quan du khách có thể đi bộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *