Ăn uống tại VQG Bù Gia Mập

Nếu lưu trú tại nhà nghỉ: Bạn có thể mang theo thức ăn hoặc liên hệ với căntin của Ban quản lý VQG Bù Gia Mập. Giá ăn uống tại căntin: 20.000đ/suất.
Nếu lưu trú trong lán: bạn buộc phải mang theo thức ăn vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *