Phương tiện đi lại tại Tây Ninh

Xe máy: là phương tiện thuận lợi nhất để đi đến các điểm du lịch, ngoại phương tiện xe máy có sẵn, có thể thuê xe máy tại các khách sạn lớn trong trung tâm thị xã, tuy nhiên loại hình này chưa phổ biến lắm.

Xe bus: loại hình vận chuyển đang trở nên phổ biến tại Tây Ninh, đặc biệt vào các ngày lể, tuyến 603 xuất phát từ bến xe Tây Ninh, đi ngang qua tòa thánh Tây Ninh.
Các tuyến xe buýt
Gò Dầu – Củ Chi
Cự ly tuyến: 27,7Km.
Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 00 phút.
Chuyến cuối cùng xuất bến: 19 giờ 00 phút.

Truông Mít- Bến xe Củ Chi:
Cự ly tuyến: 54 Km.
* Chuyến đầu tiên xuất bến:
– Đầu Truông Mít: 05giờ 15 phút.
– Đầu Bến xe Củ Chi: 06 giờ 00 phút.
* Chuyến cuối cùng xuất bến:
– Đầu Truông Mít: 16giờ 45 phút.
– Đầu Bến xe Củ Chi: 17 giờ 00 phút.

Mộc Bài – Gò Vấp – Bến Thành
Cự ly tuyến: 79 Km.
Chuyến đầu tiên xuất bến:
– Đầu Mộc Bài: 07 giờ 20 phút.
– Đầu Bến Thành: 07 giờ 40 phút.
Chuyến cuối cùng xuất bến:
– Đầu Mộc Bài: 17 giờ 40 phút.
– Đầu Bến Thành: 17 giờ 40 phút.
Tuyến Bến xe Tây Ninh- Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài:
Cự ly tuyến: 35 Km.
Chuyến đầu tiên xuất bến:
– Tại Bến xe Tây Ninh: 05 giờ 45 phút.
– Tại Bến xe Mộc Bài: 07 giờ 00 phút.
Tuyến Bến xe Tây Ninh- Bến xe Gò Dầu
Cự ly tuyến: 40 Km.
Chuyến đầu tiên xuất bến:
– Tại Bến xe Tây Ninh: 04 giờ 50 phút.
– Tại Bến xe Gò Dầu: 05 giờ 00 phút.
Chuyến cuối cùng xuất bến:
– Tại Bến xe Tây Ninh: 18 giờ 10 phút
– Tại Bến xe Gò Dầu: 19 giờ 00 phút.

Tuyến Mộc Bài- Tân Bình- Bến Thành:
Cự ly tuyến: 80 Km.
Chuyến đầu tiên xuất bến:
– Đầu Tây Ninh: 08 giờ 30 phút.
– Đầu TP.HCM: 06 giờ 00 phút.
Chuyến cuối cùng xuất bến:
– Đầu Tây Ninh: 19 giờ 30 phút.
– Đầu TP.HCM: 16 giờ 30 phút.

Tuyến: Bến xe Tây Ninh đến bến xe Dương Minh Châu.
Cự ly tuyến: 28 Km.
Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 30 phút (tại đầu 02 bến xe).
Chuyến cuối cùng xuất bến: 17 giờ 00 phút (đầu 02 bến xe).

Tuyến: Bến xe Tây Ninh đến cửa khẩu Xa Mát (huyện Tân Biên)
Cự ly tuyến: 48 Km.
Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 30 phút
Chuyến cuối cùng xuất bến: 17 giờ 00 phút

Tuyến: Truông Mít- cầu K13- DMCC
Cự ly tuyến: 48 Km.
Thời gian xuất bến:- Tại Bố heo:
+ Chuyến đầu tiên: 05 giờ 30 phút
+ Chuyến cuối cùng: 19 giờ 00
– Tại Dương Minh Châu (cầu K13):
+ Chuyến đầu tiên: 04 giờ 00 phút
+ Chuyến cuối cùng: 17 giờ 00

Tuyến: Bến xe Tây Ninh đến Kà Tum (huyện Tân Châu, Tây Ninh)
– Cự ly tuyến: 55Km
– Chuyến đầu tiên xuất bến
+ Tại Bến xe Tây Ninh: 04 giờ 30
+ Tại Kà Tum: 04 giờ 30
– Chuyến cuối cùng xuất bến
+ Tại Bến xe Tây Ninh: 18 giờ 00
+ Tại Kà Tum: 18 giờ 00

Tuyến: Hòa Thành- xã Biên Giới (huyện Châu Thành, Tây Ninh)
– Cự ly tuyến: 40Km
– Chuyến đầu tiên xuất bến
+ Tại Bến xe Hòa Thành: 05 giờ 30
+ Tại Ngã tư đồn 839: 05 giờ 30
– Chuyến cuối cùng xuất bến
+ Tại Bến xe Hòa Thành: 16 giờ 30
+ Tại Ngã tư đồn 839: 16 giờ 30
– Thời gian giản cách giữa hai chuyến: 30 phút.

Taxi
Taxi Mai Linh Tây Ninh:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *