Vui chơi – Giải trí tại Nha Trang

Các dịch vụ vui chơi – Giải trí tại Nha Trang:

Lặn biển
Blue Diving Club. 66 Trần Phú, Nha Trang. Điện thoại: (058). 3825 390
Coco Dive Centre. 2E Biệt thự, Nha Trang. Điện thoại: (058). 3812 900
Rainbow Divers. 2 Trần Quốc Khải, Nha Trang. Điện thoại: (058). 3826 166
Jeremy Stein’s Rainbow. 72 Trần Phú, Nha Trang. Điện thoại: (058). 3829 946

Bar
Sailing Club
72 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang
Điện thoại: 058 3522 788

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *