Kinh nghiệm du lịch Nam Cát Tiên

Chương trình phục hồi rừng
Đấy là chương trình được tổ chức nhằm phục hồi một số loài cây quý hiếm bản địa, bạn có thể tham gia chương trình này bằng cách trồng cây và đóng góp một khoản tiền là 20 usd/cây. Khoan tiền này sẽ được sử dụng vào việc chăm sóc định kỳ hàng năm.

Chuẩn bị gì khi đi Nam Cát Tiên
Để chuyến đi được hoàn hảo hơn, Ban quản lý vườn Quốc gia Nam Cát Tiên khuyên bạn nên chuẩn bị trang phục dài tay, màu tối, mũ mềm, giày đi rừng, vớ chống vắt, đèn pin, áo mưa, ống nhòm…

Nếu đi những tuyến du lịch khó (đi xa, đi bộ,…) nên mang hành lý gọn nhẹ. Đi theo nhóm thì nên có sự phân chia cho phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *