may-ban-ve-tau-dien-han-quoc

Máy bán vé tàu điện ở Hàn Quốc (bác mặc áo màu xanh là người hỗ trợ khách)

Máy bán vé tàu điện ở Hàn Quốc (bác mặc áo màu xanh là người hỗ trợ khách)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *