Khách sạn, nhà nghỉ tại Cà Mau

Khách sạn, nhà nghỉ tại Cà Mau

Khách sạn Công Đoàn Cà Mau (**)
Địa chỉ: 09 Lưu Tấn Tài phường 5 Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0780.3833.245 – 0780.3833.246

Khách sạn Địa Ốc (*)
Địa chỉ: Số 11 – 16 , Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau.
Điện thoại 0780.3818377 – 3818365

Khách sạn Quốc tế
Địa chỉ: 179 Phan Ngọc Hiển, phường 6, TP. Cà Mau.
Điện thoại: 0780.3666.666
Website: www.hotelquocte.com

Khách sạn Best Cà Mau
Địa chỉ: 463C Nguyễn Trãi, phường 9,Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3829.828 Fax: (0780)3829818
Email: bestcmhotel@hotelbestcm.com.vn
Website: www.bestcmhotel.com.vn

Khách sạn Ánh Nguyệt
Địa chỉ: 207 Phan Ngọc Hiển, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 567666
Fax: (0780)3 567.547
Email: anhnguyethotel@yahoo.com
Website:anhnguyet.com.vn

Khách sạn Hoàng Gia
Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 819 999
Fax: (0780)3 815.858
Email: hoanggiahotel.camau@gmail.com

Nhà Khách T98
Địa chỉ: 999 Lê Khắc Xương, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 835 598
Fax: (0780)3 050 373

Khách sạn Hương Sen
Địa chỉ: 119 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 562

Nhà khách Cà Mau
Địa chỉ: 20 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 165
Fax: (0780)3 835 075

(Sẽ cập nhật thêm)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *