Cô gái Chăm chèo xuồng vào làng

Một chiếc xuồng của cô gái Chăm trên đường vào làng Chăm Đa Phước

Một chiếc xuồng của cô gái Chăm trên đường vào làng Chăm Đa Phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *