Du lịch bụi Trung Quốc

Trung Quốc là một quốc gia ở khu vực Đông Á. Đơn vị hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gồm 22 tỉnh, năm khu tự trị, bốn thành phố trực thuộc trung ương (Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Trùng Khánh) và hai đặc khu hành chính (Hồng Kông và Ma Cao). Ngoài ra CHNDTH cũng tuyên bố Đài Loan, hiện do Trung Hoa Dân Quốc kiểm soát là tỉnh thứ 23. Thủ đô của CHNDTH là Bắc Kinh.

Với diện tích 9.6 triệu km², CHNDTH là quốc gia lớn thứ ba hoặc thứ tư thế giới về tổng diện tích[4] và lớn thứ hai về diện tích đất.

Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Trung

Thủ đô: Bắc Kinh

Thành phố lớn nhất: Thượng Hải

Dân số (2012) 1.343.239.923 người

Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ (CNY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *