Điểm tham quan tại Huế

Các điểm tham quan du lịch tại Huế

Đại Nội Huế
Thời gian mở cửa:
+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30
+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00
Giá vé tham quan:
Khách Việt Nam: 80.000 đồng
Khách nước ngoài: 105.000 đ
Thông tin:

Lăng Tự Đức
Thời gian mở cửa:
+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30
+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00
Giá vé tham quan:
Khách Việt Nam: Người lớn: 55.000 đ; Trẻ em: 10.000 đ.
Khách nước ngoài: Người lớn: 80.000 đ; Trẻ em: 20.000 đ
Thông tin:

Lăng Khải Định
Thời gian mở cửa:
+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30
+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00
Giá vé tham quan:
Khách Việt Nam: Người lớn: 55.000 đ; Trẻ em: 10.000 đ.
Khách nước ngoài: Người lớn: 80.000 đ; Trẻ em: 20.000 đ
Thông tin:

Lăng Minh Mạng
Thời gian mở cửa:
+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30
+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00
Giá vé tham quan:
Khách Việt Nam: Người lớn: 55.000 đ; Trẻ em: 10.000 đ.
Khách nước ngoài: Người lớn: 80.000 đ; Trẻ em: 20.000 đ
Thông tin:

Lăng Đồng Khánh
Thời gian mở cửa:
+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30
+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00
Giá vé tham quan:
Khách Việt Nam: 30.000 đ
Khách nước ngoài: 40.000 đ
Thông tin:

Lăng Thiệu Trị
Thời gian mở cửa:
+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30
+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00
Giá vé tham quan:
Khách Việt Nam: 30.000 đ
Khách nước ngoài: 40.000 đ
Thông tin:

Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung Đình
Thời gian mở cửa:
+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30
+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00
Giá vé tham quan:
Khách Việt Nam: 30.000 đ
Khách nước ngoài: 40.000 đ
Thông tin:

Điện Hòn Chén
Thời gian mở cửa:
+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30
+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00
Giá vé tham quan:
Khách Việt Nam: 30.000 đ
Khách nước ngoài: 40.000 đ
Thông tin:

Cung An Định
Thời gian mở cửa:
+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30
+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00
Giá vé tham quan:
Khách Việt Nam: 30.000 đ
Khách nước ngoài: 40.000 đ
Thông tin:

Các đối tượng được miễm, giảm vé tham quan:
1. Miễn thu phí tham quan đối với khách của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong trường hợp có giấy giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2. Miễn thu phí tham quan đối với trẻ em dưới 7 tuổi và học sinh các trường phổ thông tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học thuộc tỉnh do nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm theo kế hoạch đã được đăng ký với Trung tâm BTDTCĐ Huế, kèm theo danh sách cụ thể.
3. Miễn thu phí tham quan đối với các ngày Lễ, Tết theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4. Giảm 50% phí tham quan đối với các đối tượng là thân nhân Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh,người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người tàn tật trong trường hợp tổ chức tham quan tập thể.
5. Giảm 50% phí tham quan đối với người cao tuổi (là công dân Việt Nam đủ từ 60 tuổi trở lên).
6. Giảm tối đa không quá 50% phí tham quan cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp do nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hằng năm theo kế hoạch đã được đăng ký với Trung tâm BTDTCĐ Huế, kèm theo danh sách cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *