Hoành Sơn Quan

Hoành Sơn Quan

Dulichbui.org – Đèo Ngang được tách ra từ dãy Trường Sơn, cao 256m, dồn đuổi nhau từ Tây sang Đông, chạy dài ra tận biển, trở thành biên giới tự nhiên của 2 quốc gia Đại Việt và Chiêm Thành ngày xưa, và nay là mốc địa giới 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. […]