hang tu lan

Những hang động đẹp tại Quảng Bình

Dulichbui.org – Thời gian gần đây rất nhiều người nhắc đến hang Sơn Đoòng – một trong những niềm tự hào của người Việt Nam. Tuy nhiên nếu chỉ nhắc đến Sơn Đoòng mà bỏ qua nhiều hang động đẹp khác tại Quảng Bình thì thật đáng tiếc. Bài viết này xin được giới thiệu […]

Động Thiên Đường

Động Thiên Đường

Dulichbui.org – Động Thiên Đường được phát hiện vào năm 2005, đầu năm 2010 Tập đoàn Trường Thịnh vinh dự được UBND tỉnh Quảng Bình giao trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức khoa học trong và ngoài nước tổ chức nghiên cứu và lập kế hoạch khai thác để nhân dân […]