Du lịch bụi Sri Lanka

Cộng hòa Dân chủ Xã hội chủ nghĩa Sri Lanka , tiếng Việt xưa gọi là Tích Lan, là một đảo quốc với đa số dân theo Phật giáo ở Nam Á. Nước này thường được gọi là Hòn ngọc Ấn Độ Dương.

– Thủ đô: Colombo
– Vị trí địa lý: Sri Lanka nằm ở Ấn Độ Dương, cực Nam Tiểu lục địa Ấn Độ.
– Diện tích: 65.610km2.
– Khí hậu: Khí hậu Sri Lanka có thể coi là nhiệt đới và khá nóng.
– Dân số: 20.238.000 (con số ước lượng đến 2009)
– Dân tộc: 73,8% là người Sinhalese, 4,6% là người Tamil Ấn Độ; 3,9% người Tamil Sri Lanka, 7,2% là người Hồi giáo; 0,5% là dân tộc khác và khoảng 10% không được xác định.
– Hành chính: Sri Lanka được chia thành 9 tỉnh và được chia nhỏ tiếp thành 25 quận. Mỗi tỉnh được quản lý hành chính trực tiếp bởi một ủy ban tỉnh do nhân dân trực tiếp bầu ra.
– Đơn vị tiền tệ: Rupee Sri Lanka (LKR)
– Tôn giáo: 69,1% dân số theo Phật giáo, 7,1% theo Ấn giáo, 7,6% theo Hồi giáo, 6,2% theo Thiên chúa giáo, 10% không xác định.
– Ngôn ngữ: Tiếng Sinhala là ngôn ngữ chính thức và là quốc ngữ (74%), một bộ phận nói tiếng Tamil (18%) Hindi và 8% là các ngôn ngữ khác. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi (chiếm 10% dân số).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *