Điểm thăm quan tại Cù Lao Chàm

Bãi Làng: Một số địa điểm thăm quan bạn có thể tham khảo là: âu thuyền tránh bão ở Bãi Làng, bãi tắm Bãi Ông, Bãi Chồng, Bãi Xếp, chùa Hải Thượng,…
Bãi Hương, ở Bãi Hương cũng có khá nhiều địa điểm thăm quan thú vị như Lăng tổ nghề Yến, suối Tình,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *