Phương tiện đi và về Phú Yên

Tàu
Giờ tàu và giá vé áp dụng từ 05/09/2012 đến 03/03/2013 ( giá và giờ tàu trong dịp Tết Quý Tỵ có khác với danh sách dưới đây,chi tiết tham khảo website: www.gasaigon.com.vn hoặc vetau.com.vn )
• Hướng từ Hà Nội vào:
.Tàu SE1: Khởi hành lúc: 19h00 tại ga Hà Nội, đến ga Tuy Hòa lúc: 18h36
Giá vé từ: 496.000 VNĐ đến 1.184.000 VNĐ.
.Tàu SE5: Khởi hành lúc: 15h45 tại ga Hà Nội đến ga Tuy Hòa lúc: 17h15
Giá vé từ: 462.000VNĐ đến 1.100.000VNĐ.
.Tàu SE7: Khởi hành lúc: 06h15 tại ga Hà Nội, đến ga Tuy Hòa lúc: 05h35
Giá vé từ: 496.000VNĐ đến 1.184.000VNĐ.
.Tàu SE 21: Khởi hành lúc: 05h25 tại ga Huế, đến ga Tuy Hòa lúc: 19h00
Giá vé từ: 177.000VNĐ đến 646.000VNĐ.
.Tàu TN1: Khởi hành lúc: 10h05 tại ga Hà Nội, đến ga Tuy Hòa lúc: 14h25
Giá vé từ: 390.000VNĐ đến 943.000VNĐ
.Tàu SQN1: Khởi hành lúc: 15h05 tại ga Hà Nội, đến ga Tuy Hòa lúc: 17h40
Giá vé từ: 44.000VNĐ đến 152.000VNĐ.

• Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh ra:
.Tàu SE8: Khởi hành lúc: 06h25 tại ga Sài Gòn, đến ga Tuy Hòa lúc: 15h27
Giá vé từ: 230.000VNĐ đến 548.000VNĐ.
.Tàu SE22: Khởi hành lúc: 13h10 tại ga Sài Gòn, đến ga Tuy Hòa lúc: 00h15
Giá vé từ: 193.000VNĐ đến 703.000VNĐ.
.Tàu TN2: Khởi hành lúc: 10h05 tại ga Sài Gòn, đến ga Tuy Hòa lúc: 21h40
Giá vé từ: 180.000VNĐ đến 437.000VNĐ.
.Tàu SQN2: Khởi hành lúc: 19h25 tại ga Sài Gòn, đến ga Tuy Hòa lúc: 06h30
Giá vé từ: 206.000VNĐ đến 806.000VNĐ.

Máy bay
Hiện nay các tuyến bay từ Hà Nội – Tuy Hòa, từ thành phố Hồ Chí Minh – Tuy Hòa chỉ có hãng VietnamAirlines tổ chức, lịch bay chính xác liên hệ đại lí vé máy bay gần nhất.
• Chặng bay Hà Nội – Tuy Hòa:
Khởi hành lúc: 07h15, thời gian đến: 08h55.
Giá vé một chiều: 2.464.000VNĐ.

• Chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh – Tuy Hòa:
Khởi hành lúc: 14h30, thời gian đến: 15h45.
Giá vé một chiều: 1.639.000VNĐ.

Đường bộ
Các xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa hầu hết có phòng vé tại Bến xe Miền Đông (292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh). Lưu ý: giá xe trong dịp Lễ, Tết có thay đổi, đề nghị liên hệ với nhà xe để biết thêm chi tiết.
. Xe Thuận Thảo
Điện thoại liên hệ: 08 3 5112 957
Thời gian khởi hành:có các chuyến 07h00 và 20h30 hàng ngày.
Giá vé: Vé xe ghế ngồi: 240.000VNĐ
Vé xe giường nằm: 280.000VNĐ.

. Xe Thành Ban
Điện thoại liên hệ: 057 3 851 195
Thời gian khởi hành: các chuyến 18h15 và 19h00
Giá vé: vé xe ghế ngồi: 180.000VNĐ
Giường nằm: 220.000VNĐ

. Xe Bình Phương
Điện thoại liên hệ: 057 3 826 632
Thời gian khởi hành: 18h30
Giá vé: Vé ghế ngồi: 250.000VNĐ
Giường nằm: 280.000VNĐ

. Xe Cúc Tư
Điện thoại liên hệ: 057 3 824 227
Thời gian khởi hành: các chuyến 07h30 và 20h15
Giá vé: vé ghế ngồi: 240.000VNĐ
Vé giường nằm: 280.000VNĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *