Phương tiện đi lại tại Phú Yên

Thuê xe
Liên hệ tại các khách sạn.

Xe ôm

Taxi
Taxi Thuận Thảo: Số điện thoại: 057 3 824 229
Taxi Mai Linh: Số điện thoại: 057 3 89 89 89.

Xe bus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *