Khách sạn, nhà nghỉ ở Bảo Lộc

Khách sạn Bảo Lộc (**)
Địa chỉ : 795 Trần Phú – Bảo Lộc – Lâm Đồng.
Điện thoại : (063) 3864107 – (063) 3861787
Fax : (063) 3862610

Khách sạn Huỳnh Gia Bảo
Địa chỉ: 56-58 Phan Bội Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng
ĐT:(0633) 860447 – Fax: (0633) 3712789
www.huynhgiabaohotel.com

Khách sạn Memories (**)
Địa chỉ: 193 Trần phú , Phường Lộc Sơn , TP Bảo Lộc
Điện thoại: 0973 791 710 – 0636 261 077

Khách sạn Minh Quân
Địa chỉ: 567 Trần Phú, F. B’lao, Bảo Lộc
ĐT : 0633 76 2828

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *