Chùa Vĩnh Tràng ở Tiền Giang

Chùa Vĩnh Tràng được công nhận di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia

Chùa Vĩnh Tràng được công nhận di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *