Vui chơi – Giải trí tại Phan Thiết

Bar & Club:
• Tại Mũi Né có Hollywood Night Club
152 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết
Điện thoại: (062) 3847 858

• Tại Phan Thiết có Lâm Kiều
105 – 107 Trần Hưng Đạo , PhanThiết
Điện thoại: (062) 3831108 – 3831109 – Fax: (062) 3830252
Email: lamkieuhotel@hcm.vnn.vn
Website: http://lamkieuhotel.t2u.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *