Mua sắm tại Mũi Kê Gà

Mua sắm tại Mũi Kê Gà (Hải đăng Kê Gà):
Khu vực Mũi Kê Gà (Hải đăng Kê Gà) không có nhiều điểm mua sắm. Chỉ có một khu chợ nhỏ nằm ngay bến tàu ra Kê Gà mà thôi.
Chợ chỉ bán các thực phẩm hàng ngày phục vụ cho người dân địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *