Phương tiện đi lại tại Hồ Cốc

Phương tiện đi lại tại Hồ Cốc có thể là:

Đi bộ

Xe đạp

Xe máy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *