Khách sạn, nhà nghỉ tại Hồ Cốc

Khu du lịch Hương Phong Hồ Cốc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, H.Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Điện thoại: 0643. 878.145 Số Fax: 0643. 878.173

Khu Du lịch sinh thái biển Sài Gòn – Hồ Cốc
Quốc lộ 55 – Huyện Xuyên Mộc – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: (064) 878 175 – Fax: (064) 791 072

Tầm Bồ Resort
Xã Bưng Riềng, H.Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tài Đen: 0168.4955.385

Khu du lịch Biển: 064. 3791072

Khu du lịch Viễn Đông – Hồ Cốc: 064. 3878330

Khu du lịch gió biển: 064. 3781442

Khu du lịch Hồ Tràm Beach: 064. 3781524

Khu du lịch Camelina: 064. 3779977

Khu du lịch Việt Xô Petro: 064. 3782268

Khu du lịch The Grand Hồ Tràm Strip: 064. 3788888

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *