Khách sạn, nhà nghỉ tại Côn Đảo

Khách sạn, nhà nghỉ tại Côn Đảo

• Nhà nghỉ Côn Đảo
8 Nguyễn Đức Thuần – 064.3830939
• Nhà nghỉ Phi Yến
34 Tôn Đức Thắng 064.3830168
• Biển đảo
4 Nguyễn Đức Thuận – 064.3830739
• Resort Sài Gòn – Côn Đảo
18 Tôn Đức Thắng – 064.3830336
• Côn Đảo Resort
8 Nguyễn Đức Thuần – 064.3830939
http://Condaoresort.vn
• ATC: 16B Tồn Đức Thắng – 064.3830666

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *