Phương tiện đi và về rừng tràm Trà Sư

Phương tiện đi và về rừng tràm Trà Sư: du khách có thể đi và về rừng tràm Trà Sư bằng các phương tiện:

Xe máy
Từ Châu Đốc du khách có thể chạy xe theo hướng đi Tri Tôn, gần đến cầu Bưng Tiên thì quẹo trái. Đi thêm khoảng 3,5km nữa là đến rừng tràm Trà Sư.

Xe Taxi

Xe buýt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *