Phương tiện đi lại tại rừng tràm Trà Sư

Phương tiện đi lại tại rừng tràm Trà Sư

Để đi lại tại rừng Tràm Trà Sư du khách có thể sử dụng xe máy, xe đạp (thuê tại ban quản lý rừng tràm Trà Sư), nhưng thú vị hơn cả vẫn là đi xuồng máy và thuyền (thuê).

Đi bộ

Xe đạp (thuê tại Ban quản lý rừng tràm Trà Sư)

Xe máy

Xuồng máy

Thuyền

Liên hệ:
Du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư
Xã Văn Giáo, Tịnh Biên, An Giang
Điện thoại: 076.2218025 – 3877423 – Fax: (076) 3877423

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *