Kinh nghiệm du lịch rừng tràm Trà Sư

Kinh nghiệm du lịch rừng tràm Trà Sư

Đi du lịch rừng tràm Trà Sư vào mùa nào?
– Mùa hè:
– Mùa nước nổi: Mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long thường bắt đầu từ cuối tháng Tám dương lịch hàng năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *