Tripadvisor mua lại website đặt tour Viator với giá 200 triệu USD

Tripadvisor mua lại website đặt tour Viator với giá 200 triệu USD

Dulichbui.org – Mạng xã hội du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor đã mua lại website đặt tour trực tuyến Viator với mức giá 200 triệu USD. Đây là sản phẩm thứ tư được Tripadvisor mua lại sau lafourchette, Tripbod, và Vacation Home Rentals. Viator được thành lập vào năm 1995, là website đặt tour […]