Nguyễn Ngọc Tư: Tình máy bay giá rẻ

Nguyễn Ngọc Tư: Tình máy bay giá rẻ

Dulichbui.org – Dự kiến máy bay tiếp đất lúc 9 giờ, nhưng Tèo dặn em Bầu 12 giờ hãy ra đón. Bay hãng Việt nó hay ở chỗ đó, luôn có dự kiến đằng sau dự kiến và dự kiến. Tèo hồi nhỏ ít ăn muối iốt, nhưng đi chừng 4 chuyến bay là rút […]