hang tu lan

Những hang động đẹp tại Quảng Bình

Dulichbui.org – Thời gian gần đây rất nhiều người nhắc đến hang Sơn Đoòng – một trong những niềm tự hào của người Việt Nam. Tuy nhiên nếu chỉ nhắc đến Sơn Đoòng mà bỏ qua nhiều hang động đẹp khác tại Quảng Bình thì thật đáng tiếc. Bài viết này xin được giới thiệu […]