Ra mắt website timelesscharm.vn

Ra mắt website chương trình kích cầu du lịch năm 2013

Dulichbui.org – Tổng cục Du lịch vừa cho ra mắt website chương trình kích cầu du lịch năm 2013 tại địa chỉ timelesscharm.vn. Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013 (gọi tắt là Chương trình kích cầu du lịch năm 2013) với sự […]