Việc làm

Có bao giờ bạn chia sẻ về mình, về những khả năng của mình, về những điều bạn muốn làm, về những điểm đến bạn muốn đi,… Sao bạn không chia sẻ cùng chúng tôi ??? ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *